Produkcja energii na potrzeby własne, z możliwością odsprzedaży nadwyżek

♦ Ograniczenie kosztów energii,
♦ Możliwość dopasowania mocy systemu do własnych potrzeb,
♦ Preferencyjne warunki instalacji,
♦ Zagwarantowane dotacje na instalacje systemu fotowoltaicznego do 40kW,
♦ Możliwość odprzedaży nadwyżek wytworzonej energii,
♦ Przyłączenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej na koszt operatora sieci,
♦ Bez konieczności otrzymywania koncesji na wytwarzanie energii.

 

 

Wybierz jeden z poniższych zestawów:

chart1

chart2

 
chart3

 
chart4

 

chart5

 

 

chart6

 

chart7

 

chart8

 

 

chart9

 

 

chart10

Źródło: www.x-disc.pl